Tarieven en voorwaarden vakantiehuis


Aantal personen
Het vakantiehuis is geschikt voor maximaal 8 personen. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Huurperiode
De huurperiode voor een week loopt van vrijdag tot vrijdag of van maandag tot maandag. De huurperiode voor een midweek loopt van maandag tot vrijdag. De huurperiode voor een weekend loopt van vrijdag tot maandag. Afwijkende periodes op aanvraag. In de officiŽle zomervakantieperiode van het basisonderwijs in Nederland kunnen alleen hele weken van vrijdag tot vrijdag worden geboekt.

Huurprijs
De huurprijs (inclusief 6% BTW) bedraagt € 650 per week, € 450 per midweek en € 500 per weekend. In de officiŽle zomervakantieperiode van het basisonderwijs in Nederland bedraagt de huurprijs per week € 750. Hond: € 25 per verblijf. Energiekosten, eindschoonmaak, beddengoed, handdoeken en keukentextiel zijn inbegrepen, evenals de overige zaken genoemd in de beschrijving.

Betaling
Betaling zoals vermeld in de bijlage hieronder, zien wij graag tegemoet op rekeningnummer NL77RABO0329884999 t.n.v. J.W. Oskam te Werkhoven. Bij reserveringen binnen 10 dagen voor de aankomstdatum kan ook contant bij aankomst betaald worden.

Borg
De borgsom bedraagt € 100. Bij vertrek worden eventuele bijkomende kosten en geconstateerde beschadigingen of vermissingen in of aan het vakantiehuis met de borgsom verrekend. Het restant van de borgsom wordt teruggestort op de rekening van de huurder.

Aankomst en vertrek
U bent op de aankomstdatum welkom vanaf 15.00 uur. Verwacht u op een ander tijdstip aan te komen dan aangegeven bij de reservering, wilt u dan even bellen naar 0343-551539. Op de vertrekdatum stellen wij het op prijs als u uiterlijk om 10.30 uur het vakantiehuis bezemschoon achterlaat. Verder graag vuilniszakken in de container, wasgoed bij de buitendeur, vuile vaat weggewerkt en de koelkast leeg.

Huurcontract
Na uw reserveringsverzoek sturen wij u een huurcontract toe. U wordt verzocht een exemplaar te ondertekenen en te retourneren. Indien u nog vragen heeft dan horen wij die graag van u.

Bijlage: betaling
 • De volledige huursom, de borg en eventueel bijkomende kosten, dient zes weken voor de eerste dag van het verblijf op de rekening van verhuurder gestort te zijn.
 • Het verschuldigde bedrag kan in twee termijnen betaald worden: 30% van de huursom plus de borg binnen 10 dagen na boeking en 70% van de huursom 6 weken voor de eerste dag van de huurperiode of contant op de eerste dag na aankomst.
 • Betaling van een reservering binnen 6 weken voor het verblijf, moet binnen 10 dagen na reservering in zijn geheel zijn betaald, inclusief de borg.
 • De huurder is verplicht zich aan de betalingstermijnen te houden en heeft nimmer het recht betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is huurder in verzuim. Huurder kan dit verzuim opheffen door binnen 3 dagen alsnog de verschuldigde huursom te betalen.
 • Bij niet of niet tijdige betaling komt de reservering te vervallen zonder opschorting van verplichting tot betaling van de huursom.
Bijlage: annulering
 • De huurder is gerechtigd een reservering per brief of e-mail, binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren. De datum van het poststempel of van de e-mail is bepalend of de annulering tijdig is gedaan.
 • Na de hiervoor vermelde termijn is het voor de huurder slechts mogelijk schriftelijk of per e-mail te annuleren tegen betaling van annuleringskosten te weten:
  1. Bij annulering tot 42 dagen voor de aankomstdatum: 30% van de huursom.
  2. Bij annulering vanaf 42 dagen tot 28 dagen voor de aankomstdatum: 60% van de huursom.
  3. Bij annulering vanaf 28 dagen voor de aankomstdatum: 90% van de huursom.
  4. Bij annulering op de aankomstdatum of later: de volledige huursom.
 • Een annulering van een reservering door de hoofdhuurder kan worden beschouwd als een annulering door medehuurders.
 • Bij annulering door verhuurder worden de reeds door de huurder betaalde bedragen gerestitueerd.